3T

Bạn hãy kết nối với 3T nhé!

Giở mở cửa

Gọi đặt bàn

0908357530 – 0903770921

Mọi ngày trong tuần

18:00 – 23:00

Các sự kiện hấp dẫn sẽ diễn ra ở 3T rất thường xuyên!

AdminContact Us